Sukatan dan Tahap Hafazan

TAHAP 1 – Tingkatan 1

 • Surah Al-Fatihah
 • Keseluruhan Juzuk 30 (Surah AnNas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Masad, An-Nash, Al-Kafirun, Al-Kauthar, Al-Ma’un, Al-Quraish, Al-Fiil, AlHumazah, Al-Ashr, At-Takathur, Al-Qari’ah, Al-’Aadiat, Al-Zalzalah, Al-Baiyinah, Al-Qadar, Al-’alaq, AtTin, As-Sharh, Ad-Dhuha, Al-Lail, As-Syams, Al-Balad, Al-Fajr, AlGhathiah, Al-’akla, At-Thariq, AlBuruj, Al-Insyiqak, Al-Muthaffifin, Al-Infitar, At-Takwir, ‘Abasa, AnNazi’at dan An-Nabaa’ (37 Surah).
 • Surah Al-Mulk
 • Surah Al-Qalam
 • Surah Al-Haaqqah
 • Surah Al-Ma’arij
 • Surah Al-Nuuh
 • Surah Al-Jin
 • Surah Al-Muzammil
 • Surah Al-Muddathir
 • Surah Al-Qiamah
 • Surah Al-Insan
 • Surah Al-Mursalat

TAHAP 2 – Tingkatan 2

 • Surah Al-Baqarah
 • Surah Al-Mujadilah
 • Surah Al-Hashy
 • Surah Al-Mumtahanah
 • Surah Al-Saf
 • Surah Al-Jum’ah
 • Surah Al-Munafiqun
 • Surah Al-Taghabun
 • Surah Al-Talaq
 • Surah Al-Tahrim

TAHAP 3 – Tingkatan 3

 • Surah Ali Imran
 • Surah An-Nisaa’
 • Surah Al-Maidah

TAHAP 4 – Tingkatan 4

 • Surah Al-An’am
 • Surah Al-’Akraf
 • Surah Al-Anfal
 • Surah Yaasin
 • Surah As-Sajadah
 • Surah Al-Waqiah

TAHAP 5 – Tingkatan 5

Program Khas Pengukuhan Hafazan keseluruhan surah yang telah dihafal mulai Tahap 1-Tahap 4 dan satu sesi tasmi’ akhir untuk pentauliahan dan Pensijilan akan diadakan dengan menjemput Panel Tasmi’ luar yang Al-Hafiz dan Qari.