Program Prihatin Asnaf

Program Prihatin Asnaf adalah satu produk dan juga program yang diusahakan bagi membantu para asnaf menyempurnakan keperluan asasinya dengan bantuan prasarana pendidikan kepada anak-anak mereka dan membantu melengkapkan keperluan rumah tangga seperti selayaknya seperti membaiki rumah yang terlalu uzur. Satu jalinan kerjasama pintar Rakan Strategik Masjid -YUPP akan diadakan dengan masjid-masjid terpilih bagi tujuan ini. Rakan Srategik Utama telah diadakan dengan Masjid Sultan Ahmad Shah, UIAM Kuantan.

Salah sebuah rumah Asnaf di Beserah, Kuantan yang telah dibantu oleh YUPP dengan menukar atap rumah yang bocor (Gambar: Prof. Madya Dr. Hasbulah, Timbalan Pengerusi YUPP)