Jadual Mingguan Pengajian Tahfiz

 1. Hafazan Baharu
  Murid menghafaz ayat-ayat al-Quran sebanyak 1 halaman yang akan ditasmik (memperdengarkan hafazan) pada keesokan hari.
  Jam Pengajian Seminggu: 6 Jam/ Minggu
 2. Tahriri (Imlak)
  Murid menulis ayat-ayat al-Quran hafazan baharu dalam buku yang disediakan bagi persediaan tasmik sebelum waktu tasmik dengan guru.
  Jam Pengajian Seminggu: 3 Jam/Minggu
 3. Tasmik Hafazan Baharu
  Sebelum tasmik hafazan baharu, murid menunjukkan buku tahriri yang ditulisnya (ayat-ayat yang dihafaz satu halaman). Seterusnya Murid memperdengarkan ayat hafazan baharu yang ditulisnya sebanyak 1 muka surat di hadapan guru secara individu
  (10 minit: 1 murid)
  Jam Pengajian Seminggu: 1 Jam /minggu
 4. Murajaah Hafazan
  Baharu Murajaah sebanyak dua (2) muka surat sebelum muka surat tasmik secara individu
  Jam Pengajian Seminggu: 6 Jam
 5. Murajaah Hafazan Lama/Mingguan/Tahriri (Imlak)
  Murajaah sebanyak dua (2) muka surat sebelum muka surat tasmik di hadapan guru secara individu (10 minit: 1 murid).
  Jam Pengajian Seminggu: 1 Jam/minggu
 6. Murajaah Mingguan
  Murid mengulang bacaan sebanyak 6 muka surat meliputi semua muka surat yang telah dihafaz pada minggu tersebut di hadapan guru secara individu (15 minit: 1 murid).
  Jam Pengajian Seminggu: 2 Jam/minggu
 7. Tajwid / Ma’ani al-Quran/ Ulum al-Quran/ Ulum Syariah
  Kelas pengajian secara daurah – diadakan pada setiap Hari Sabtu pada minggu-minggu pelajar yang tidak pulang ke rumah
  Jam Pengajian Seminggu: 4 jam/minggu

Jumlah Jam Pengajian: 23 JAM/MINGGU

MURAJAAH SURAH – Murid akan mengulang hafazan secara bergilir-gilir (kaedah tadarus) setiap Surah yang telah dihafaz sebelum memulakan hafazan surah yang baru. Kemudian Setiap murid melakukan murajaah di hadapan guru secara individu (30 minit: 1 murid).