Asnaf Food Bank

YUPP telah menubuhkan sebuah institusi yang bersifat satu perkongsian bijak dengan beberapa buah masjid terpilih di Negeri Pahang dengan menubuhkan Rakan Imarah Masjid Pahang-YUPP. Rakan Imarah Masjid ini akan berkolaborasi dan bersinergi untuk memperkasakan program-program dakwah kebajikan khasnya bagi membantu golongan asnaf yang amat-amat dhaif yang perlu diberi bantuan asas seperti bekalan makanan keperluan harian.

Menerusi Rakan Imarah Masjid ini YUPP telah menjadikan Masjid Sultan Haji Ahmad Shah UIAM Kampus Kuantan sebagai model dalam melaksanakan gerak kerja dakwah secara bersama. Satu Projek Khas dinamakan Asnaf Food Bank telah dilancarkan bagi mengumpulkan sumbangan tunai dan juga sumbangan dalam bentuk barangan keperluan harian bagi membantu golongan asnaf dengan perancangan membina sebuah Kios Asnaf Food Bank di setiap masjid/surau yang menjadi Rakan Strategikj YUPP di negeri Pahang dengan sasarannya sebanyak 40 buah masjid/surau yang terpilih. Fungsinya adalah untuk membina kekuatan dakwah dan juga sumber yang ada di kalangan masjid-masjid terpilih ini untuk menggerakkan aktiviti dakwah pemasyarakatan secara kolektif dan juga penghasilan impak yang tinggi.